cross img
 เกี่ยวกับเรา


ประสบการณ์กว่า 40 ปี ในแวดวงธุรกิจยางรถยนต์ ของผู้บริหารรุ่นที่ 1 สู่ธุรกิจค้าส่งยางรถยนต์ ภายใต้ชื่อ “บริษัท เบสท์ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด” ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยผู้บริหารรุ่นที่ 2 ที่ได้นำประสบการณ์และองค์ความรู้การบริหารจากคนรุ่นก่อนมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากความหลากหลายของสินค้าแล้ว เบส์ไทร์ ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับคู่ค้าในการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่าน applicaiton ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราเอง ทำให้ เบสท์ไทร์ เป็นที่รู้จักและพูดถึงในวงกว้าง ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการจำนวนมาก นอกจากสินค้าและบริการ สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ คือ เราให้ความสำคัญกับคู่ค้า (B2B) โดยให้บริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของเรา และทำให้ เบสท์ไทร์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทั่วประเทศ